მთავარია აქ თანდათანობით. აუცილებელია დნება მცირე რაოდენობით ხის სითბო იყო რბილი და თანდათანობით. თავიდან აცილების მიზნით, გათბობის ამოწურვის ცხელი მძვინვარებს ცეცხლის ალი. მაშინ ნამდვილად გაყინული აგურის შეიძლება აფეთქდეს, და ეს იქნება პირველი თანდათან დათბობა, და შემდეგ შეგიძლიათ კუთხეში სრულად.